Ydelser

Se hvad jeg kan tilbyde og læs om terapien

Psykoterapi

Hvad er (psyko)terapi

Terapi hjælper dig med at hele sår på sjælen, takle og forløse chok, traumer, angst og sværere eksistentielle kriser etc. Det hjælper dig med at komme ud af din krise, skabe forandringer i dit liv og gøre dig stærk
Terapi er for dig, der har udfordringer, som er i en personlig krise eller mærker stress-symptomer. Terapi kan hjælpe dig med at skabe varige forandringer i dit liv. Psykoterapi favner både fortid, nutid og fremtid.

Så, er du et sted i dit liv, hvor du

 • Føler dig fanget i et dilemma. Tingene er gået i knude og du kan ikke selv finde vejen ud.
 • Er i en livskrise, som du ønsker at blive fri af
 • Tumler med nogle relationer i dit liv, som er udfordrende
 • Er hård ved dig selv når du ikke er perfekt eller lykkes
 • Tumler med afhængigheder
 • Bliver ved med at ramle ind i samme type problem
 • Er klar til at handle og gøre det som skal til

 Så kan terapi være noget for dig

Især hvis det du gerne vil er

 • at genfinde indre ro, glæde og overblik
 • at blive en stærk og autentisk udgave af dig
 • at mærke friheden til at vælge med hjertet

Terapi kan ligeledes hjælpe dig med at afdække og håndterer problematikker inden for følgende områder

 • Stress
 • Depression
 • Sorg
 • Tristhed og manglende livsglæde
 • Ensomhed
 • Mobning

Så  er det noget du kender til, kan et forløb hos mig være lige det du har brug for. Terapi kan nemlig vise dig, hvorfra dine (uhensigtsmæssige) handle- og tankemønstre stammer fra, hjælpe dig til at slippe dem og opbygge nye gode vaner og mønstre.

Om terapien

Sådan foregår en terapisession hos mig

Jeg arbejder på baggrund af et eksistentielt-humanistisk ståsted, hvilket giver mig den overbevisning, at alle kender sandheden om, hvad der er rigtigt for sig selv samt at vi alle grundlæggende er ok og har et frit valg på baggrund af vores behov. Alle svar findes i personen selv. Jeg som terapeut er katalysator for dine processer. Jeg guider, stiller spørgsmål og hjælper med at samle trådene.

En meget stor del af den viden vi mennesker har (nogle mener at det er 70-90%), ligger i underbevidstheden. Det vil sige, at den viden er vi ikke bevidste om, at vi har og kan derfor ikke anvende den i vores overvejelser og handlinger. Underbevidstheden taler gennem kroppen i form af følelser, sansninger, smerter og sygdomme. Mange mennesker kender ikke underbevidsthedens sprog og kan derfor ikke forstå hvad den gerne vil fortælle. I dine samtaler med mig guider jeg din opmærksomhed ned i kroppen og lærer dig at lytte til kroppens fortællinger og forstå dem. På den måde får du adgang til disse fortællinger og viden med dit bevidste sind og kan handle på dem.

Når du kommer til mig, tager vi en snak om, hvad om, hvad der er årsagen til at du kommer og hvad du gerne vil opnå. Det er ikke nødvendigt for mig at kende til alle detaljer omkring din situation for at kunne hjælpe dig. Det vigtigste for mig at vide er, hvad din problemstilling/konflikt gør ved dig, hvordan du har det og hvordan du gerne vil have det i stedet for.

Jeg arbejder med både krop og sind, da disse er uløseligt forbundet. Det betyder at jeg hjælper dig med at få indsigt i og klarhed over, hvad der forhindrer dig i at have det præcis som du gerne vil have det.

I terapien supplerer jeg ofte samtalen med elementer af TFT-TankeFeltTerapi, Metasundhed, naturterapi og kropsterapi samt en øjenintegrationsteknik til forløsning af chok.